Colloquium 20 april 2017

Rechtsstaat onder druk

Analyse en perspectieven voor een democratisch antwoord

‘Mijn haat krijgen jullie niet’, postte de Franse journalist Antoine Leiris, luttele dagen nadat zijn vrouw werd vermoord in de Bataclan.

Na Parijs was ook Brussel op 22 maart vorig jaar het doelwit van terroristische aanslagen. Het staat buiten kijf dat een correct veiligheidsbeleid met efficiënte maatregelen die focussen op daders een absolute noodzaak is. Burgers hebben immers het recht om in een veilige samenleving te leven.

In de nasleep van de aanslagen werden een resem van nieuwe, overwegend repressieve, Europese en nationale wetten en maatregelen aangenomen en/of  voorgesteld (24/24u huiszoekingen, passagiersgegevensdatabank, de arrestatietermijn tot 72u, de administratieve enkelband, opheffing van het beroepsgeheim...). 

Lees meer

Download flyer