Programma

Eind 2015 telt België 372.000 langdurig zieke werkne(e)m(st)ers. Dit is een stijging van 41,5 % in vergelijking met 2009. Het gaat zowel om fysieke als mentale aandoeningen. Eén van de ziektes die tekenend is voor deze evolutie, is burn-out, die vandaag twee keer meer werkne(e)m(st)ers treft dan in 2007, om 80.000 werkne(e)m(st)ers te bereiken per jaar.

Als reactie hierop trof de federale overheid nieuwe regelgeving om (langdurig) zieke werkne(e)m(st)ers weer aan het werk te krijgen. De wetgever heeft de re-integratieprocedure ingevoerd, evenals een nieuw kader met betrekking tot ontslag wegens medische overmacht.

Het officiële doel van deze regelgeving is de werkne(e)m(st)ers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Volgens de eerste studies beslist de arbeidsgeneesheer in 71% van de gevallen echter dat de werkne(e)m(st)ers definitief ongeschikt zijn om het overeengekomen werk te hervatten, en niet in staat zijn om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren. Als gevolg daarvan worden zij ontslagen wegens medische overmacht, zonder een vergoeding. Dit terwijl het in een groot aantal gevallen de werkne(e)m(st)ers zelf zijn die vragen om het werk te kunnen hervatten.

Meerdere studies tonen bovendien aan dat vooral de arbeidsomstandigheden zelf, die sinds de ‘wet Peeters’ nog flexibeler worden ingevuld, ziekteverwekkend zijn. De toenemende concurrentie en individualisering zetten de werkne(e)m(st)ers onder grote druk. Zij zijn niet langer in staat hun werk te doen, en worden ziek. In plaats van de oorzaken van de ziekte aan te pakken, schrijft de desbetreffende wetgeving zich in in een algemene context van achteruitgang van de rechten van werkne(e)m(st)ers.

Welke lessen kunnen we één jaar later trekken uit deze nieuwe regelgeving?

Hoe kunnen de beslissingen van arbeidsgeneesheren en werkgevers worden aangevochten en hoe kunnen de werkne(e)m(st)ers hun rechten vrijwaren? Hoe kunnen we ziektes vermijden en hoe kunnen we waardige arbeidsomstandigheden creëren met respect voor de gezondheid van werkne(e)m(st)ers? Wat zijn de mogelijke alternatieven om de gezondheid en re-integratie van (langdurig) zieken te bevorderen?

Gedurende het colloquium zullen sprekers het woord nemen die behoren tot de academische, juridische, medische en syndicale wereld. Ook mensen uit de praktijk komen aan het woord.

Programma overzicht

8u30 Registratie

8u45: Ontvangst

Inleiding en contextualisering (9u-9u20)

Hind Riad, advocate balie van Brussel, PROGRESS Lawyers Network

Sessie 1 : Waarom worden werknemers ziek ? (9u20 – 10u20)

Sessievoorzitters voormiddag: Bruno Lietaert (raadsheer Arbeidshof Gent) en Leïla Lahssaini (advocate bij PLN Brussel)

« Dokter aan het stuur » : over zijn jaar als buschauffeur bij De Lijn

Egmont Ruelens, huisarts en auteur van het boek “Dokter aan het stuur”

Sociologisch kader, ziekte in de hedendaagse maatschappij

Christophe Vanroelen, professor aan de VUB en gezondheidssocioloog

Vragenronde

10u20-10u50: Pauze

 

Sessie 2 : Re-integratie na ziekte : mogelijkheid om terug te gaan werken of middel om te ontslaan ? (10u50u-12u30)

Juridisch kader : wat zit er vervat in de wetgeving 

Vanessa de Greef, onderzoekster en lesgever Center publieke recht ULB

Dokter aan het woord : moeilijkheden en positieve ervaringen

Saskia Deceuninck, dokter bij Geneeskunde voor het Volk en voormalig preventieadviseur

Getuigenis over ziek worden in de dienstencheques sector

Julie Vyncke, arbeidster en vakbondsafgevaardigde

 

Vragenronde

12u15-13u15 : Lunchpauze  

            

Sessie 3 : Welke beroepsmogelijkheden en perspectieven zijn er? (13u15-14u30)

Sessievoorzitters namiddag: Pauline Delgrange en Simon Van Damme (Advocaten Progress Lawyers Network, balie van Brussel en Antwerpen)

Recente studie over beslissingen van arbeidsgeneesheren en beroepsmogelijkheden en syndicale strategieën

Herman Fonck, ACV diensthoofd dienst ondernemingen en Tim de Cang, juridische adviseur ABVV dienst ondernemingen

 

Juridische oplossingen en perspectieven

Sophie Remouchamps, advocate balie van Brussel

 

Vorderingen op grond van discriminatie wegens gezondheidstoestand

Dominique De Meyst, juriste bij UNIA en praktijkassistente UHasselt

Vragenronde

14u45-15u15: Pauze

 

Sessie 4: Ervaringen uit het buitenland of hoe het anders kan (15u30-17u00)

De doorbetalingsplicht van de werkgever tijdens ziekte

Pauline Burger, advocaat Utrecht, Universiteit Leiden

Een versterkt kader over preventie

Rachel Saada, advocate balie van Parijs

 

Vragenronde

 

Conclusie: als werken ziek maakt, is er een alternatief voor de dolgedraaide arbeidsmarkt ?

Lies Michielsen, advocate balie van Antwerpen, Progress Lawyers Network