Open Forum 2021

Strategisch procederen, hefboom voor sociale verandering


Omwille van de corona maatregelen organiseren we het open forum in twee delen: een webinar op 25 maart 2021 en workshops op 30 september. De inschrijvingen voor het webinar zijn reeds geopend. Meer info over de workshops volgt later.

Webinar:

Donderdag 25 maart 2021
13u-15u

In tijden waarin sociale organisaties steeds minder gehoor krijgen bij beleidsmakers en rechten onder druk staan, is het meer dan ooit nodig om de koppen bij elkaar te steken en ervaringen te delen. Een juridische strategie - dit kan gaan van het zoeken naar juridische argumenten tot het voeren van een procedure- maakt steeds vaker onderdeel uit van de actieterreinen van sociale bewegingen.  

Maar hoe bed je die in de doelstelling van je organisatie/beweging in? Hoe zorg je voor een zo groot mogelijke impact? Wanneer is het een goed idee om de juridische kaart te trekken, en wanneer ook niet? Hoe versterkt strategisch procederen andere methoden om verandering te bekomen? Denk maar aan informeren, op straat komen, lobbyen, creatief actievoeren, staken, mensen verenigen…  

Strategisch procederen vraagt ook om een bijzondere aanpak van de advocaat, nu niet de individuele cliënt centraal staat maar een maatschappelijk probleem. Hoe kan je als advocaat maximale ondersteuning bieden? En omgekeerd, hoe kan de organisatie of actiegroep de impact van een juridisch proces versterken? 

Deze vragen staan centraal op het Open Forum van Progress Lawyers Network. Tijdens het webinar laten we experts aan het woord uit het binnen- en buitenland. Tijdens de workshops kan u ervaringen uitwisselen met sociale organisaties die ervaring hebben met strategisch procederen.