Programma

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
(Art. 23 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

 

Desondanks tonen de statistieken een heel andere, trieste realiteit: die van de voortdurende discriminatie op de arbeidsmarkt in de Europese Unie.

De werkloosheidsgraad van jongeren die in een Europees land geboren zijn uit geïmmigreerde ouders is 50% hoger dan die van jongeren zonder migratieachtergrond. Eén op vijf van hen stelt reeds slachtoffer geweest te zijn van discriminatie. In België toont de Sociaal-Economische Monitoring van 2015 aan dat het ongelijkheid troef is bij de toegang tot de arbeidsmarkt. De achterstelling van mensen met een vreemde origine is manifest.

Deze alarmerende vaststelling wordt door iedereen erkend, en hoewel de situatie jaar na jaar aangeklaagd wordt, verbetert ze niet. Nochtans bestaat er op alle niveaus wetgeving die racisme en discriminatie verbiedt. Waarom blijft de rechtspraak anekdotisch? Waarom worden er niet meer procedures gestart om discriminatie te stoppen of te laten bestraffen? Welke zijn de hindernissen die de gediscrimineerde bevolkingsgroepen ervan weerhouden om naar de rechtbank te stappen? Hoe kan discriminatie bewezen worden?

Het colloquium zal het woord geven aan juristen en aan mensen uit het middenveld en de vakbond, die een antwoord bieden op deze vragen en juridische oplossingen kunnen voorstellen.

Het recht kan allicht niet alle maatschappelijke problemen oplossen, maar het is belangrijk dat juristen het debat mee dragen en van het recht een motor tot verandering maken.

Programma overzicht

8u30 Registratie

9u00 - 10u00 SESSIE 1   Discriminatie op de arbeidsmarkt: een sociologische analyse

•  Welkomstwoord door PROGRESS Lawyers Network

•  Stand van zaken in Europa

Joël LE DÉROFF, Senior Advocacy Officer European Network Against Racism

•  België, de slechtste leerling van de klas

Oumnia BERRAHAL, socioloog PROGRESS Lawyers Network

10u - 10u30: koffiepauze

 

10u30 - 12u15 SESSIE 2   Wetgeving en rechtspraak  inzake discriminatie op de arbeidsmarkt

•  De Belgische en Europese regelgeving

Saïla OUALD CHAIB, onderzoeker bij het Human Rights Centre Universiteit Gent

•  De rol van het arbeidsauditoraat in discriminatiezaken

Julien AMEEUW, substituut-arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te Brussel

•  Overzicht van rechtspraak

Ingrid AENDENBOOM, Senior Legal Advisor bij het interfederaal Gelijkekansencentrum

Vragenronde

 

12u15 - 13u15 Middagpauze

 

13u15 - 17u00 SESSIE 3   Juridische pistes in de strijd tegen discriminatie

•  Kunnen bindende streefcijfers het evenwicht herstellen?

Ibrahim AKROUH, jurist MRAX

•  Anoniem solliciteren, het ABC van de antidiscriminatie?

Nathalie DIESBECQ, jurist ACV

•  Het diversiteitsplan, gelukt of mislukt?

Jean-François TAMELLINI, federaal secretaris ABVV

14u45 - 15u15: koffiepauze

 

•  Praktijktesten in België, juridisch onrealiseerbaar of politiek onwenselijk?

Mohamed LAHLALI, jurist Minderhedenforum

•  De campagne # Praktijktestennu

Jihad VAN PUYMBROECK, redactielid KifKif

•  De ervaring met praktijktesten in Frankrijk

Marina BELLIARD, jurist SOS Racisme

Vragenronde

 

17u00 - 17u30 Conclusies en perspectieven

Selma BENKHELIFA, advocaat PROGRESS Lawyers Network