Programma


Weinig onderwerpen hebben de sociale actualiteit meer beroerd dan het debat over het stakingsrecht. Zo wil de Belgische regering een minimale dienstverlening invoeren bij stakingen en zijn er voorstellen om “het recht op werken” te garanderen.

Deze debatten sluiten aan bij de tendens om het stakingsrecht vanaf de jaren 1970 te juridiseren, zowel in België door de tussenkomst van burgerlijke rechtbanken in collectieve conflicten als in Europa door de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende het vrij verkeer van diensten (arresten Laval en Viking).

Welke zijn de recente, juridische ontwikkelingen op internationaal, Europees en Belgisch niveau? Wat is de invloed van het internationaal recht op de Belgische rechtspraak? Welke strategieën worden gehanteerd door syndicale en juridische actoren? Is de toepassing van het strafrecht op collectieve acties een nieuwe tendens? En wat te denken van de tussenkomst van politie en deurwaarder?

Deze en vele andere kwesties worden behandeld tijdens het internationaal colloquium georganiseerd door PROGRESS Lawyers Network. De sprekers behoren tot de academische, juridische en syndicale wereld, zodat het stakingsrecht vanuit een brede invalshoek wordt belicht. Ook mensen uit de praktijk komen aan het woord.

Het colloquium zal worden afgesloten met een debat tussen de vertegenwoordigers van de verschillende Belgische politieke partijen die hun standpunten geven over dit actueel onderwerp.

Een speciale gast op dit colloquium is John HENDY QC, een Britse advocaat gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht. Hij heeft de Engelse vakbonden vertegenwoordigd in talrijke stakingszaken, bijvoorbeeld in de jaren ’80 toen mijnwerkers het werk neerlegden tegen de politiek van Margaret Thatcher. John Hendy heeft bovendien belangrijke dossiers verdedigd, voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Internationale Arbeidsorganisatie en het Europees Comité voor Sociale Rechten. Hij is voorzitter van het International Center for Trade Union Rights.

Programma overzicht

8u30 Onthaal
Welkomstwoord door PROGRESS Lawyers Network en de ondersteunende fracties in het Europees Parlement

9u00 - 10u40 SESSIE 1
Stakingsrecht en recht op collectieve actie: ontstaan en actuele ontwikkelingen
Voorzitters: Bruno Lietaert (Arbeidshof Gent) en Hind Riad (PROGRESS Lawyers Network)

 • Belang van het stakingsrecht en het recht op collectieve actie voor sociale en democratische vooruitgang
  Jean FANIEL, directeur CRISP
 • Praktijkgetuigenissen
 • Actuele internationale, Europese en Belgische ontwikkelingen van het recht op collectieve actie 
  Jan BUELENS en Leïla LAHSSAINI, advocaten PROGRESS Lawyers Network
 • Vragenronde

Pauze

11u00 -12u20 SESSIE 2
Stakingsrecht en recht op collectieve actie in vraag gesteld
Voorzitters: Anne Dufresne (UCL) en Joke callewaert (PROGRESS Lawyers Network)

 • Afbouw van het stakingsrecht in het Verenigd Koninkrijk: lessen voor België en Europa 
  John HENDY QC, Brits advocaat en professor King’s College
 • Toepassing van het strafrecht op collectieve acties in België en het buitenland 
  ALEXIS DESWAEF, advocaat en voorzitter van Ligue des droits de l’Homme
 • Vragenronde

12u20 - 13u20 Broodjeslunch

13u30-16u00 SESSIE 3
Juridische antwoorden op de beperkingen van het stakingsrecht en het recht op collectieve actie
Voorzitters: Pierre-Paul Van Gehuchten (UCL/FUSL)en Lies Michielsen (PROGRESS Lawyers Network)

 • Belang van juridische strategieën voor werknemers en vakbonden
  Marc LEEMANS, ACV, Rudy DE LEEUW, ABVV en Olivier VALENTIN, ACLVB
 • Doorwerking van het internationaal stakingsrecht op de Belgische rechtspraak - visie van een arbeidsrechter 
  Jean-François NEVEN, raadsheer bij het Arbeidshof te Brussel en gastprofessor UCL
 • Beroepsmogelijkheden tegen eenzijdige verzoekschriften, dwangsommen en opeisingen - visie van een advocaat
  Marianne PETRÉ, advocate in La Louvière
 • Problematische interventie van politie en deurwaarders - visie van een mensenrechtenactivist
  Mathieu BEYS, auteur Quels droits face à la police? en assistent aan de ULB, gevraagd
 • Vragenronde

16u00 - 17u00 Politiek debat
Stakingsrecht: beperken of beschermen?

17u00 Receptie