Colloquium 17 mei 2018

Ziek op het werk, dus afgeschreven?

Nieuwe regelgeving inzake re-integratie en ontslag na ziekte

Eind 2015 telden we in België 372.000 langdurig zieke werknemers. Dit is een stijging van 41,5 % in vergelijking met 2009.

Als reactie hierop nam de federale overheid nieuwe regelgeving aan om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. De wetgever heeft de re-integratieprocedure ingevoerd, evenals een nieuw kader met betrekking tot ontslag wegens medische overmacht. Het officiële doel van deze regelgeving is de werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Volgens de eerste studies beslist de arbeidsgeneesheer in 71% van de gevallen echter dat de werknemers definitief ongeschikt zijn om het overeengekomen werk te hervatten, en niet in staat zijn om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren. Als gevolg daarvan worden zij ontslagen wegens medische overmacht, zonder een vergoeding.

Meerdere studies tonen bovendien aan dat vooral de arbeidsomstandigheden zelf ziekteverwekkend zijn. De toenemende concurrentie en individualisering zetten de werknemers onder grote druk. In plaats van de oorzaken van de ziekte aan te pakken, schrijft de desbetreffende wetgeving zich in een algemene context van achteruitgang van de rechten van werknemers in.

Welke lessen kunnen we één jaar later trekken uit deze nieuwe wet- en regelgeving? Hoe kunnen de beslissingen van arbeidsgeneesheren en werkgevers worden aangevochten?

Hoe kunnen we vermijden dat werknemers ziek worden en waardige arbeidsomstandigheden creëren met respect voor de
gezondheid van werknemers? Wat zijn juridische en maatschappelijke alternatieven om de gezondheid en re-integratie van (langdurig) zieken te bevorderen?

Gedurende het colloquium zullen sprekers het woord nemen die behoren tot de academische, juridische, medische en syndicale wereld.

Programma

8u30 Registratie en ontvangst

8u45 – 10u15: Sessie 1: Waarom worden werknemers ziek?

 • Welkomstwoord en inleiding, Hind RIAD, advocate balie Brussel, Progress Lawyers Network

 • Een jaar werken als buschauffeur bij De Lijn, Egmont RUELENS, huisarts en auteur van “Dokter aan het stuur”

 • Sociologisch kader: ziekte in de hedendaagse maatschappij, Christophe VANROELEN, professor aan de VUB en gezondheidssocioloog

  Vragenronde

10u15 – 10u45: Koffiepauze

10u45- 12u30: Sessie 2: Re-integratie na ziekte: mogelijkheid om terug te gaan werken of middel om te ontslaan?

 • Juridisch kader: wat zit er vervat in de wetgeving? Vanessa DE GREEF, onderzoekster en docent Centrum publiek recht ULB
 • Dokter aan het woord: moeilijkheden en positieve ervaringen, Saskia DEKEUNINCK, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en voormalig preventieadviseur

 • Getuigenis over werken in de dienstenchequesector, Julie VINCKE, arbeidster en vakbondsafgevaardigde

  Vragenronde

12u30 – 13u15: Middagpauze

13u15– 14u45: Sessie 3: Welke beroepsmogelijkheden en perspectieven zijn er?

 • Recente studie over beslissingen van arbeidsgeneesheren, beroepsmogelijkheden en syndicale strategie, Herman FONCK, diensthoofd dienst ondernemingen ACV en Tim de Cang, juridisch adviseur dienst ondernemingen ABVV
 • Juridische oplossingen en perspectieven, Sophie Remouchamps, advocate balie Brussel
 • Vorderingen op grond van discriminatie wegens ziekte, Dominique De Meyst, juriste bij UNIA en praktijkassistente UHasselt

Vragenronde

14u45 – 15u15: Koffiepauze

15u15– 17u00: Sessie 4: Ervaringen uit het buitenland of hoe het anders kan?

 • De doorbetalingsplicht van de werkgever tijdens ziekte, Pauline Burger, advocate Utrecht, Sprengers Advocaten
 • De hervormingen van 2016 en 2017, Rachel Saada, advocate balie Parijs, L’atelier des droits
  Vragenronde
 • Conclusie: als werken ziek maakt, is er een alternatief voor de dolgedraaide arbeidsmarkt? Lies Michielsen, advocate balie Antwerpen, Progress Lawyers Network

Doorlopend: Side-event met getuigenissen van werknemers