Voorlopig programma:

Voormiddag: Plenair


Van 9u tot 12u45

Wat is strategisch procederen? 

Jelle Klaas, advocaat en verantwoordelijk voor het Public Interest Litigation Project uit Nederland. Het PILP voert in Nederland strategische procedures voor mensenrechten, o.a. rond wapenexport, privacy, anti-discriminatie en het recht op actie.

Strategisch procederen in de praktijk, vanuit het perspectief van organisaties

Greenpeace
Netwerk tegen armoede/Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

De rol van de advocaat in strategische processen

John Hendy is een Britse strafrechtadvocaat. Hij verdedigde de mijnwerkers in Groot-Brittanië en kreeg van het tijdschrift “The Lawyer” de bijnaam "barrister champion of the trade union movement"

 

Namiddag: Workshops

van 13u30 tot 15u

 

van 15u30 tot 16u45

Inbedden van de procedure in een campagne (NL)

 

Inbedden van de procedure in een campagne (FR)

Recht op actie / solidariteit (FR)

Financiering en communicatiestrategie van strategische processen (NL)

Empowerment (NL)

 

Empowerment (FR)

Internationaal procederen (ENG)

Coalities bouwen (ENG)

 

Komen onder andere aan bod tijdens de workshops:

Bij Voorbaat Verdacht: SyRI is een omstreden systeem uit Nederland waarbij de overheid persoonsgegevens koppelt om fraude met uitkeringen, toeslagen en belastingen op te sporen. Het maakt bewoners van “sociaal zwakkere wijken” bij voorbaat verdacht. In januari 2018 daagde een coalitie van tegenstanders de Nederlandse Staat voor de rechter vanwege de inzet van SyRI.

Het Turteltaksproces: Deze taks werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof.  Het proces was het sluitstuk van heel wat manifestaties en ludieke acties, waarbij volop gemobiliseerd werd.

Strategisch procederen tegen Deliveroo: De Fietskoeriers van Deliveroo werken in onzekere statuten met minimale sociale bescherming. Er worden processen gevoerd tegen schijnzelfstandigheid en voor hun erkenning als werknemer. Daarnaast wordt ook de Platformwet aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, opdat deze harde werkers ook hun nodige sociale bescherming verdienen.

Asbeststort Dicht Nu tegen SVK: Het begon als een gevecht van David tegen Goliath. Een wijkcomité klaagde het onveilig beheer door SVK, een bouwmaterialengigant, van een stortplaats voor asbest aan. Dankzij hun bewustmaking rond de gevaren van asbest, hun eigen bewijsgaring en een slimme mediastrategie zorgden dat het protest uitdeinde en dat ze voor de rechter het pleit wonnen