Studiedag 2019

Vervolgingspolitiek of politieke vervolging?

Het voorbeeld van mensensmokkel


29 maart 2019 – Universiteit Saint-Louis – Auditorium OM10
Ommegangstraat 6  – 1000 Brussel
9:00 - 16:30

9u00 Registratie en ontvangst

Sessie 1 : Vervolgingspolitiek - de casus van mensensmokkelaars

Inleiding
Charlotte Van Dijk, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Strafbeleid en vervolgingsbeleid
Christine Guillain, hoogleraar aan de Universiteit Saint-Louis en hoofd van GREPEC (onderzoekseenheid inzake straf en criminaliteit)

De strafbaarstelling van mensensmokkel: Belgisch en Europees wettelijke kader
Benoit Dhondt, advocaat bij Antigone Advocaten en praktijkassistent Migration Law Clinic aan de UGent

Vragenronde

     [koffiepauze]

Het vervolgingsbeleid inzake mensensmokkel in België vanuit het oogpunt van het arbeidsauditoraat
Christian Gaber, arbeidsauditeur van Luik

De zorg voor slachtoffers van mensensmokkel: het politieke discours versus de juridische realiteit
Diletta Tatti, onderzoeksassistente aan de Universiteit Saint-Louis en lid van GREPEC

Vragenronde

     [lunchpauze]

            

Sessie 2 : Politieke vervolging? Voorbeelden in Europa

Inleiding
Sarah Sajn, lid van Solidarity is not a crime en Solidarity Watch

Het misdrijf van binnendringen in havengebieden: strafrecht als instrument van het migratiebeleid
Sylvie Micholt
, advocaat aan de balie van Brugge

Italië: vervolgingspolitiek via de zaak van de Procureur van Catania
Laura Martinelli, advocaat

Vragenronde

     [koffiepauze]

Frankrijk: het proces tegen de “Sept de Briançon”, en de criminalisering van solidariteit
Agnès Antoine, lid van de juridische afdeling van Tous Migrants en van het steuncomité voor de “Briançon 3+4”

België: het Proces van de solidariteit
Zakia Siouda, beklaagde, en Robin Bronlet, advocaat bij Progress Lawyers Network


Slotwoord
Alexis Deswaef, advocaat en bestuurder van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen en Joke Callewaert, advocaat bij Progress Lawyers Network.

Vragenronde

 FR/NL en NL/FR simultaanvertaling is voorzien.